Algimantas BORATINSKAS, gim. 1950 01 29 Trandiškių k., Molėtų r. Mokėsi Vilniaus technikume, poligrafas, nors juo buvo tik praktikos metu Molėtų spaustuvėje. Tuometinis rajono laikraščio redaktorius A. Papinigis pasikvietė jaunuolį dirbti fotografu redakcijoje. “Apšilęs” 1972 metais į redakciją nuolatiniam darbui A. Boratinskas grįžo tik 1976-aisiais, kur darbavosi iki 2010 metų rugsėjo. Savęs nelaiko dideliu menininku, niekada nerodo iniciatyvos dalyvauti parodose, bet, draugų paprašytas, neatsisako sudalyvauti nei grupinėse (jų buvo keletas), nei personalinėse (nors jų buvo tik dvi). Anot jo, viename iš Lietuvos žurnalistų sąjungos diplomų, gautų už dalyvavimą įvairiuose konkursuose, rašoma, jog “fotožurnalistui menas nebūtinas, bet gražu, kai jo pasitaiko”. Todėl jis save vadina fotografu-istoriku ir savotiškai didžiuojasi, jog turi negatyvus nuo 1970-ųjų metų.

Ištikimas nespalvotai fotografijai.

Home / Contact Us

© Copyright 2015 | Powered by Yola.com